การบินไทย

การบินไทย ประกาศลดผลตอบแทน คณะกรรมการบอร์ด 50%

         การบินไทย ลดผลตอบแทนคณะกรรมการบอร์ด 50% ช่วยองค์กรผ่านวิกฤติโรคไวรัสโควิด-19

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างมาก รวมทั้งบริษัทฯต้องปรับลดเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางด้านคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าอกเข้าใจในสถานการณ์ที่บริษัทฯกำลังเจออยู่ตอนนี้ และมุ่งหวังให้บริษัทฯก้าวผ่านปัญหาครั้งนี้ไปให้ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯทางด้านคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมใจในการช่วยเหลือองค์กรให้ผ่านวิกฤติด้วยการปรับลดค่าตอบแทนลง ร้อยละ 50 โดยมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ดังนี้ ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ได้มีการคิดวางแผนแล้วก็ได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับวิกฤตการณ์และลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของทางบริษัทฯ ไปก่อนหน้านี้ เช่น  ปรับลดเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงลง จำนวนร้อยละ 15 25 ปรับลดงบประมาณสำหรับในเรื่องของการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ บริหารการจัดกำลังพลเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานล่วงเวลา ปรับลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานภายนอก ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์ เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการและแผนการรับมือโดยการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้นเพื่อต่อสู้กับ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงมาก และหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ทางบริษัทฯ จะเพิ่มระดับมาตรการเพื่อดำเนินการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *